• Thu hồi kem đánh răng trà xanh Select trên phạm vi toàn quốc

    Kem đánh răng trà xanh Select do Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Quốc tế (Bình Dương) sản xuất bị thu hồi do ...